Страници

За фрактурите

Счупването на костите (фрактура) е едно от състоянията, които изискват специализирана помощ, лечение и рехабилитация
Полезни данни за костите


 • Костите са жива тъкан и са способни на невероятна адаптация.
 • Костите се променят според начина, по който (не) ги ползваме. Тук говорим за промяна в плътността (щангистите имат по-голяма костна плътност), в размера (тенисистите имат по-дебели кости на водещата ръка) и във формата (бейзболистите имат изразено усукване в раменната кост на хвърлящата ръка).
 • Цялото тяло се променя при натоварване. Оптималното натоварване (нито прекалено много, нито прекалено малко) води до общо увеличаване на костната плътност (при бегачи се установява повишена костна плътност дори в горните крайници).
 • Тютюнопушене - намалява костната плътност, забавя процеса на възстановяване и е рисков фактор за развитието на хронична болка.
 • Употребата на редица субстанции може да доведе до намаляване на костната плътност, по-голяма чупливост и по-бавно заздравяване на костите. Тук влизат амфетамините, никотина, а за много от противовъзпалителните средства (аспирин, преднизон и други) има спорни данни.
 • Ниските нива на витамин C и D също имат негативен ефект върху здравето на костите.
 • Обездвижването, ненатоварването и напредването на възрастта са фактори за намаляване на костната плътност.


Как се чупят костите?

Костите се чупят по най-разнообразни начини - някои по явни, някои по-скрити, някои по-болезнени, някои не болят първоначално. Редно е след инцидент да потърсите консултация с лекар. Едно от важните неща, които трябва да знаете е, че при удар или падане, може да се нараните, но това да не предизвика веднага болка или отпадане на функцията. Има два основни механизма, които могат да променят значително болковото усещане. Единият е централен, при който нервната система не смята, че случващото се е опасно и съответно не е нужна промяна в поведението. Другият важен механизъм е свързан с процеса на заздравяването на костите.
Как заздравяват костите?

Костите зарастват чрез регенерация, т.е. те могат да станат също толкова здрави (или дори по-здрави) след нараняване, колкото са били и преди. Заздравяването минава през три стадия.
 1. Възпалителен. Той започва постепенно след нараняването и е свързан с "почистване" на мястото и подготвяне за следващия етап. Възпалението достига пик на втория или третия ден след инцидента, когато и болката е най-силно изразена. Възпалението нормално намалява до втората седмица, но при наличието на поддържащи фактори може да продължи и много по-дълго.
 2. Стадий на зарастване - започва на втория или третия ден след инцидента, достига пик на втората или третата седмица и намалява постепеннов продължение на месеци. Образуваната нова костна тъкан се отличава значително по структура от останалата част и е с намалена сила.
 3. Стадий на ремоделиране - започва през втората или третата седмица след инцидента и продължава месеци или години. В този период се изисква постепенно натоварване, което да направи костта достатъчно здрава, за да изпълнява нормално функцията си.
Всички тези срокове зависят от редица фактори:
 • Скорост на метаболизма на индивида - променя се с възрастта, съпътстващите заболявания и "натренираността" на организма.
 • Тип и сложност на фрактурата.
 • Кръвоснабдяване на костта.
 • Ефект от лечението и рехабилитацията.


Как протича рехабилитацията?

 1. По време на имобилизацията. 
  Още по време на имобилизацията могат да се проведат редица мероприятия, които да облекчат процеса на заздравяване и рехабилитацията след това.

 • Важно е свободните части от крайника да се движат. Ако пръстите Ви са свободни, то трябва да ги движите често, било то и по малко. Движението не трябва да натоварва имобилизираната част, защото тя има нужда от покой за правилното зарастване.
 • Останалата част от тялото трябва да се движи. Всяко движение е от полза. Това помага както на метаболизма, така и на общото Ви състояние.
 • Упражняването на незасегнатата страна се отразява благоприятно на засегнатата, затова правете упражнения със свободния крайник.
 • Правенето на виртуални упражнения (без реално движение или стягане, а само с представяне) има положителен ефект върху нервната система. Повтаряйте упражненията, които правите със здравата страна, наум.2. Ранен следимобилизационен. 
Веднага след премахване на имобилизацията трябва да започне раздвижването, което задължително да бъде координирано с лекар и физиотерапевт. Едно от първите неща, които се губят при имобилизация е свободата на движение. Възвръщането й трябва да стане постепенно и ненасилствено. Не трябва да се правят движения и упражнения предизвикващи болка. Възстановяването изисква време.3. Късен следимобилизационен (тренировъчен). 
След като напредне процесът на възстановяване на движението, идва реда на постепенното натоварване, което е важно за ремоделирането на тъканите и възвръщането на функцията. Възстановеният обем на движение не се развнява на възстановена функция. Тялото не спира да се променя месец, два или три след сваляне на имобилизацията, а е способно на адаптация през целия живот на човека.

Всеки процес на рехабилитация е индивидуален и не се ръководи от учебник, а от жив организъм. Рехабилитаторите, трябва да отчитат тази особеност, да могат да съобразят действията си и да направляват процеса спрямо човека срещу тях.

Няма коментари: