Страници

За хроничната болка


Какво е болка?

Международната Асоциация за Изучаване на Болката я дефинира като „неприятно преживяване, свързано с или описано като актуално или потенциално нараняване на тялото“. Болката е преживяване, а не сетиво. В човешкия организъм няма рецептори за болка. Тя може да бъде предизвикана или свързана с нараняване, но то не е необходимо условие. Болката не е мерило за степента на увреда на тъканите,а преценка за нуждата от промяна в поведението. Тя е сигнал, че индивидът смята сигурността му за застрашена.

Кога една болка е хронична?

Хронична болка е такава с давност над 6 месеца.

Защо хроничната болка е проблем?

Хроничната болка е свързана с намаляване на качеството на живот, страдание, депресия, нарушения на съня и социална инвалидност.

Кои са предразполагащите фактори?

  • Сила на първоначалния епизод 
  • Повтаряемост на епизодите 
  • Ятрогенни фактори – неправилна диагноза, неподходящо лечение 
  • Психологични фактори – нагласи относно болката
  • Генетични фактори

Какво да правим?

Няма установено лечение,което да дава задоволителен резултат. Лечението е комплексно и индивидуално, като е изключително важно пациентът да бъде информиран относно състоянието, въможностите за терапия и очакваните резултати. В зависимост от произхода на болката има редица действия, които биха могли да помогнат за облекчаването й:

• Упражнения – имат за цел освен повлияване на болката и справяне с
инвалидността.
• Когнитивно – поведенческа терапия – форма на психотерапия, която се
занимава с възприемането на проблема и с неговото справяне.
Топли/студени компреси – в зависимост от наличието или липсата на
дегенерация могат да се използват топли и/или студени компреси за
облекчаване на болката.
• Огледална терапия - използва отражението на здравия крайник, за да допълни илюзията за движение в засегнатия; прилага се при хронична болка без увреда на тъканта – комплексен регионален болкови синдром, фантомна болка.
Медикаменти (антидепресанти, антиконвулсанти, опиоидни аналгетици) -
имат второстепенно значение за справяне с проблема, тъй като нямат доказана ефективност и притежават редица странични ефекти.
Мануални техники- прилагат се като второстепенна терапия при хронична
болка.

Лечението на хронична болка трябва да се извършва от специалист, който да е запознат със сложността на проблема и да приложи индивидуален подход спрямо състоянието Ви. Терапията е продължителна, но в голяма част от случаите дава резултат като намалява инвалидността и подобрява
качеството на живот.

Няма коментари: