Страници

Необходима ли е мануалната терапия при решаване на болкови проблеми?Мануалната терапия (масажи, мобилизации, Боуен техника за миофасциално освобождаване, рейки) представлява всякакъв вид взаимодействие с ръце. Първоначално се е смятало, че ефектът от нея настъпва поради въздействие върху тъканите на тялото – мускули, сухожилия, кожа, съединителна тъкан. В момента се знае обаче, че с ръцете си не можем да променим тези тъкани, а можем само да ги нараним. Единствената достатъчно чувствителна тъкан, върху която може да се въздейства е нервната система. Въздействието върху нея може да бъде :  • Функционално – нервната система може да бъде стимулирана като получи сигнал; ефектът е неспецифичен – самото действие (това, че някой се грижи за нас) може да доведе до облекчаване на симптомите. Това обяснява факта, че както при много силовата мануална терапия, така и при тази, която няма за цел да докосва тялото (рейки)  ефектът е сходен, тоест силата на въздействие не е определяща за резултата.
  • Механично – нервната система може да бъде опъната, отпусната, притисната.Въпреки,че мануалната терапия може да има облекчаващ ефект , в общия случай той е временен и може да бъде постигнат и по друг начин, а именно чрез движение. Поради тази причина мануалната терапия  не е най-добрият вариант за избор и  може да има само второстепенно значение при решаване на болкови проблеми.

Няма коментари: