Страници

Дискови протрузии и хернииДисковата протрузия представлява изменение във формата на междупрешленния диск. Когато се наруши целостта му се формира дискова херния. Дисковите протрузии и хернии могат да възникнат на всички нива на гръбначния стълб като най – често се засяга лумбалният дял, по-рядко шийният, най-рядко – торакалният.

Разпространение

Смята се, че поне половината от населението има изменения в междупрешленните дискове, които не предизвикват симптоми. Съвременната теория твърди, че това е естествен процес на развитие.

Причини

Няма една установена причина, която води до изменения в дисковете. Обикновено се касае за комбинация от фактори:

 • травматични – падане, катастрофа
 • нетравматични
  • генетични фактори (структура на съединителната тъкан и колагена, мускулатура, гъвкавост)
  • продължително физическо натоварване
  • поддържане на една и съща статична поза (продължително седене)
  • краткотрайно натоварване с голямо съпротивление
  • сгъване на гръбнака в краен обем на движение с/без съпротивление

Симптоми

Голяма част от дисковите хернии протичат безсимптомно като откриването им често е случайно. Важно е да се знае, че болката НЕ е симптом на дисковите хернии, както и дисковите хернии не винаги са причинител на болка. Дисковите хернии са проблем, когато са съпътствани от неврологична симптоматика (изтръпване, слабост, променена чувствителност) като не е необходимо механично притискане на нерва, за да има такава. Наличието й обаче налага незабавно да се консултирате с лекар!

Лечение

1.Консервативно – дава резултат в голям процент от случаите и включва:

 • информираност на пациента – пациентът трябва да бъде запознат със състоянието, прогнозата и възможните терапевтични възможности
 • упражнения – не се препоръчват в острия период (при наличие на неврологична симптоматика), но са важни в подострия (наличие на болка, липса на неврологична симптоматика) и изключително важни в хроничния период (липсва болка, липсва неврологична симптоматика). Ранното раздвижване дава по-добри резултати;НЕ се препоръчва продължителен покой. Упражненията целят ранно връщане към ежедневните дейности, намаляване на болката и инвалидността като задължително е те да бъдат координирани с физиотерапевт.
 • ергономични промени – включват поза на седене, поза на сън, правилна стойка, адаптиране на действия от ежедневието
 • медикаменти (обезболяващи,мускулни релаксанти) – предписват се само от лекар!

2.Оперативно – налага се в малък процент от случаите,когато:

 • консервативното лечение не дава резултат
 • има наличие на болка повече от 6 месеца
 • има силно изразена неврологична симптоматика, която не се повлиява в рамките на един месец

Прогноза

Дисковите протрузии се развиват  бавно – бавно прогресират и бавно намаляват.
Дисковите хернии се развиват много бързо, но също така сравнително бързо (в рамките на 6 месеца) намаляват драстично размера си с консервативно лечение.


Дисковите хернии НЕ са хронично състояние!
В голяма част от случаите те не изискват лечение. При наличие на неврологична симптоматика е важно да се проведе адекватна терапия, която да намали инвалидността и да подобри качеството на живот.

Няма коментари: